NAŠE TIPY NA VÝLETY A AKCE V OKOLÍ

Nejčastěji navštěvovaná místa v okolí

Zřícenina Sirotčí hrádek

Sirotčí hrádek v Pavlovských vrších je zřícenina gotického hradu, který nechali vystavět ve 13. století Wehingenové. Podle rodu Wehingenů, respektive podle jejich rodové větve Sirotků, která se sem přestěhovala z Rakous, získal hrad své jméno. Hrad v minulosti patřil dalším významným rodům, jako jsou Lichtenštejnové či Ditrichštejnové, od 16. století byl ovšem opuštěn a zpustl. Od roku 1958 je zřícenina chráněnou kulturní památkou. Zřícenina je veřejnosti volně přístupná po celý rok.

Zámek Mikulov

Hrad Mikulov vznikl pravděpodobně ve 13. století, tehdy byl Přemyslem Otakarem II. udělen v léno Lichtenštejnům. Rod Lichtenštejnů pak na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové, za nichž si zámek získal svou dnešní podobu. Zajímavostí je, že se na zámku zdržoval císař Napoleon a v roce 1866 zde bylo podepsáno příměří mezi Pruskem a Rakouskem. Zámek do základů vyhořel v roce 1945 při ústupu německé armády. Díky péči Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl v 50. letech znovu obnoven. Zámek je veřejnosti přístupný od dubna do listopadu a svým návštěvníkům nabízí několik prohlídkových okruhů. Sídlí zde i Regionální muzeum v Mikulově. Zámecká zahrada patří k největším zahradním areálům hradního typu a otevřena veřejnosti je od dubna do září.

Svatý kopeček

Svatý kopeček je významným poutním místem na kopci přímo nad historickým centrem Mikulova. Na jeho vrcholu se nachází kaple svatého Šebestiána, zvonice a kaple Božího hrobu, doplněné kapličkami křížové cesty. Z jeho vrcholu, stejně jako z křížové cesty, která na něj vede, se otevírají krásné výhledy na město i do okolní krajiny.

Vrchol Děvín

Děvín je s 550 mnm nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů a zároveň národní přírodní rezervací a jádrovým územím CHKO Pálava a BR Dolní Morava. Vápencový vrchol Děvín je spolu se zříceninou hradu Děvičky dominantou Pálavy a celé Dolní Moravy.

Zřícenina hradu Děvičky

Zřícenina gotického hradu Děvičky (nebo také Dívčí hrady) je dominantou Pálavských vrchů. Nachází se na příkré, ze tří stran nepřístupné skále v chráněné krajinné oblasti a přírodní rezervaci. Hrad byl založen roku 1222 a sloužil k ochraně zemské obchodní cesty. Z dochované mohutné zříceniny se nabízí krásný výhled do celého okolí z otvorů po oknech a střílnách. Své jméno hrad získal podle pověsti, podle které jsou tři skalní útesy před hradem ve skutečnosti zkamenělými dívkami. O jejich původu se tradují mnohé příběhy, ovšem zajedno jsou v tom, že za tiché noci je možné zaslechnout z těchto kamenů tichý nářek.

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je zapsaná na seznam památek UNESCO. Na celkové ploše téměř 300 km² si můžete prohlédnout např. 23 metrů vysoký Obelisk, připomínající od roku 1798 uzavření míru mezi Francií a Rakouskem, dále pak Janův hrad, Minaret či Lovecký zámeček, který dříve sloužil jako myslivna. Břehy Lednických rybníků zdobí hned několik panských staveb, jako např. Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Hraniční zámeček či Nový dvůr. Asi na půl cesty mezi Lednicí a Valticemi se nachází kaple Svatého Huberta. Nedaleko Valtic najdete např. Chrám Tří Grácií se známou sochou tří žen, zámeček Belveder, zámeček Lány, Kolonádu na Reistně a Rendez-vous.

Vodní nádrž Nové Mlýny

Vodní nádrž Nové Mlýny je dílo vybudované v 80. a 90. letech 20. století. Skládá ze tří částí. Horní a dolní část v dnešní době slouží k rekreaci, střední k ekologické stabilitě krajiny. Jako celek má zabránit každoročním záplavám.

Zřícenina Kozí hrádek

Kozí hrádek byl zbudován v 15. století jako dělostřelecká věž s ochozem a střílnami, která sloužila zároveň i jako prachárna a byla součástí předsunutého hradního opevnění. Dnes Kozí hrádek slouží jako vyhlídková věž s nádherným výhledem do okolí - především na historické město Mikulov a nedaleký Svatý kopeček. Kozí hrádek je návštěvníkům přístupný, vlaje-li na jeho věži vlajka.

Státní zámek Lednice

Romantický novogotický zámek Lednice je zasazený do prostředí francouzských zahrad a krajinářských parků. První zmínka zmínka o gotické tvrzi v této lokalitě pochází již z roku 1222. Tato středověká vodní tvrz byla v 16. století zbořena a na jejím místě nechal postavit Hartmann II. z Lichtenštejna renesanční zámek. Dnešní podoba zámku ve stylu anglické gotiky je výsledkem úprav za knížete Aloise II. z Lichtenštejna, jehož záměrem bylo využít tyto prostory pro setkávání evropské šlechty. Interiér zámku Lednice je opravdu unikátní a čarokrásný. Vyřezávané stropy, dřevěné obložení stěn, řezbářská výzdoba a knihovna s vřetenovým schodištěm, které v Evropě jen těžko pohledáte. Dnes je celý Lednicko-valtický areál součástí UNESCO. Zámek je veřejnosti přístupný od února do prosince o víkendu, od května do září o víkendu i ve všední dny (ovšem pondělky pouze v letních měsících). Zámek Lednice nabízí hned několik prohlídkových tras zámku. Návštěvníci si mohou prohlédnout reprezentační sály v přízemí zámku, kde se pořádaly společenské akce a plesy, knížecí apartmány v prvním patře, kde se ubytovávali členové knížecí rodiny, dětské pokoje a Muzeum loutek Milana ve druhém patře či Grottu, umělou krápníkovou jeskyni ve sklepě s výstavou strašidel a expozicí o víně.

Rozhledny

Rozhledna Slunečná stojí asi kilometr od jedné z nejznámějších vinařských obcí na jižní Moravě, Velkých Pavlovic v nadmořské výšce 225 m. Neobvyklá architektura vytváří optický klam, kdy se zdá, že je rozhledna nakloněná. Z výšky necelých 19 m jsou vidět třeba Velké Bílovice, Hodonín nebo Bořetice. 

Rozhledna u Obrázku na kopci nad obcí Starovičky má sice výšku pouhých sedm metr, přesto je z ní vynikající výhled všemi směry.

Na Slovácku, přesněji nedaleko Veselí nad Moravou, je 15 m vysoká rozhledna Radošov, která má zvláštní podobu, a to tvar poháru na víno, takže mezi vinohrady výborně zapadá a inspiruje k dalšímu programu.

Rozhledna Kraví Hora má čtyři patra, na vyhlídkový ochoz ve výšce 12 metrů vás zavede 65 schodů. Ověřte si však dostupnost (momentálně je uzavřená).

Poblíž vinařské obce Kobylí vznikla unikátní rozhledna Stezka nad vinohrady. Stojí východně na kopci Kobylí vrch, inspiraci našli její autoři v takzvaných stezkách korunami stromů na Šumavě nebo v Krkonoších. Je postavena v nadmořské výšce 334 m. n. m. a je z ní nádherný výhled do všech světových stran. Vyhlídka má tvar kruhové rampy a díky nakloněné rovině, která nahrazuje schody, je jako jedna mála rozhleden v republice bezbariérová.

Na vinicích se daří rozhlednám nejen na Velkopavlovicku, třeba na Mikulovsku u vinařské obce Drnholec, ve viniční trati U Křížku, je 11 m vysoká rozhledna U Křížku.

Mandloňová rozhledna východně od Hustopečí, na okraji mandloňového sadu, se tyčí do výšky 17 m vyhlídková věž, ke které vás z města dovede turisticko-naučná Mandloňová stezka s audioprůvodcem..

Akátová rozhledna se tyčí do výšky 18 m na kopci Výhon, dostanete se k ní naučnou stezkou ze Židlochovic. Je postavená, jak už název říká, z akátového dřeva. 

Rozhledna Dalibor stojí poblíž kapličky nad Vinařstvím U Kapličky, západně odobce Zaječí. Zděná vyhlídková věž má výšku 11 m vysoká, otvírá se z ní působivý výhled na Pálavu a okolí Novomlýnských nádrží. Možná ji znáte i z filmu Bobule.

Rozhlednu Maják najdete mezi vinařskými obcemi Zaječí, Přítluky a Rakvice, na Přítlucké hoře, ve výšce 292 m. n. m. Pokud vyšlápnete 108 schodů, otevře se vám nádherný výhled na Pálavu s nejvyšším vrcholem Děvín, Novomlýnské nádrže, Lednicko-Valtický areál, pásmo Bílých Karpat, i na sousední Rakousko. Rozhledna je 28 m vysoká, má dřevěnou konstrukci a točité kovové schodiště..

Rozhledna Nedánov s výškou 26 m stojí na vrcholku stejnojmenného kopce. Z obce Boleradice vás k ní zavede zelená turistická značka.

Přírodní rezervace

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE DĚVÍN – KOTEL – SOUTĚSKA NA PÁLAVĚ

Rezervace o rozloze 380,76 ha zaujímá severní část Pavlovských vrchů s vrcholy Děvín (554,4 m n. m.) a Kotel (483 m n. m.) mezi nimiž leží sníženina Soutěska. Rozkládá se na katastrálních územích obcí Pavlov, Horní Věstonice, Perná a Klentnice. Žije zde řada vzácných rostlin a živočichů.

DUNAJOVICKÉ VRCHY

Tvoří je dva ploché hřbety porostlé z větší části sady a vinohrady. Na západě je to Přední dunajovický hřbet a na východě Zadní dunajovický hřbet s nejvyšším bodem Velkou Slunečnou (286 m). Z něho je i jedinečný pohled na protější panoráma Pálavy. Na několika ostrůvcích mezi vinohrady zachována vzácná stepní vegetace s mandloní nízkou, katránem tatarským, třemdavou bílou a kosatcem nízkým. Hnízdiště řady druhů zpěvného ptactva. Území o rozloze 107 ha vyhlášeno za národní přírodní památku.

PAVLOVICKÉ VRCHY

Vápencové pohoří s nejvyšším vrcholem Děvín (549 m n. m.) a siluetami zřícenin hradů Dívčí hrady a Sirotčí hrádek. Na území Pavlovských vrchů se nachází několik přírodních rezervací ochraňujících zdejší velmi cenné území. O tom že je tato oblast obývána desítky tisíc let, svědčí mnoho archeologických nálezů.

BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA

Biosférická rezervace Dolní Morava vznikla rozšířením bývalé biosferické rezervace Pálava. Biosférická rezervace UNESCO spojuje jedinečné zázraky přírody: vápencové skály chráněné krajinné oblasti Pálava, lužní lesy na soutoku řek Dyje a Moravy a kulturně komponovanou krajinu Lednicko-valtického areálu.

MILOVICKÝ LES

Jedná se o rozlehlý lesní komplex nacházející se mezi obcemi Klentnicí, Milovicemi, Bulhary, osadou Mušlov a městem Mikulov. Nejvyšším bodem je vyvýšenina ve střední části hlavního hřebene s kótou 334,2 m. Prozatím je zde vyhlášena přírodní rezervace Milovická stráň o rozloze 88,35 ha. Nacházejí se zde i dvě rozlehlé obory - Klentnice (400 ha) a Bulhary (1100 ha), v nichž se chová trofejní jelení, daňčí a mufloní zvěř.

PODPÁLAVSKÉ LUHY

Za vznikem unikátních podpálavských luhů na dolních tocích Moravy a Dyje stojí středověká ekologická katastrofa: velkoplošné mýcení lesů Vysočiny. Jež uvolnilo obrovský objem zeminy, kterou řeky spláchly do oblasti jižní Moravy, to způsobovalo časté záplavy a řeky si začaly razit vlastní jiné cesty. Tím vznikla tzv. vnitrozemská delta, kterou lidé ještě obohatili o soustavu důmyslných kanálů a rybníků.

ŘEKA DYJE

Jednou z největších řek na jižní Moravě je Dyje, která pramení v sousedním Rakousku pod názvem Thaya. Celková délka toku činí 311 kilometrů, z toho na našem území 235 km. Větší část říčního toku na území ČR je sjízdná, dohromady v délce 209 km. lévá se do Moravy jako její nejdelší přítok.

DUNAJOVICKÁ RŮŽOVÁ HORE

Růžová hora (282 m) je výrazný kopec na protáhlém hřebeni Dunajovických vrchů. Upozorní na něj již z dálky dominantní topol černý, který se vypíná na jeho vrcholu. Odtud se otevírá jedinečný rozhled po širokém okolí. Nejzajímavější pohled je východním směrem na dominantní hřeben Pavlovských vrchů s výraznými vyvýšeninami Děvína s Kotlem a Stolové hory. K severu se otevírá pohled na další pokračování hlavního hřebene a za ním v dáli se třpytící hladina Novomlýnských nádrží. Při pohledu k jihu se v popředí zvedá pyramidovitý vrchol Velké Slunečné, za ní vystupující Liščí kopec a mezi nimi se pak objevuje mikulovský zámek se Svatým kopečkem. Na horizontu již v Rakousku se zvedá skalnaté bradlo s hradem Falkensteinem a za ním zalesněný vrchol Galbenbergu. Z dostupných místních zdrojů měla Růžová hora dostat svůj název podle v minulosti bohatého výskytu růžově kvetoucí mandloně nízké, která se však v současnosti nalézá už pouze na několika nevelkých ostrůvcích na hlavním hřebeni a dále pak na stráních. Růžová hora je nejsnadněji přístupná polní cestou směřující plochým údolím západním směrem od dunajovických sklepů. Zleva obtočí dominantní Velkou Slunečnou a bočním údolíčkem vystoupá na vrchol k mohutnému topolu.

Naučné stezky

NAUČNÁ STEZKA TUROLD

Stezka nacházející se na dně bývalého lomu na Turoldu o délce 300m, která je v současné době přírodní rezervací. Můžete zde také navštívit zpřístupněné jeskyně s tzv. turoldskou výzdobou.

NAUČNÁ STEZKA DĚVÍN

Stezka na území národní přírodní rezervace Děvín o celkové délce 11km Vás na 15 zastaveních informuje například o fauně a flóře Pálavy o její geologické stavbě, hostrii krajiny nebo péči o chráněná území.

NAUČNÁ STEZKA VĚSTONICKÁ NÁDRŽ

Tato stezka vede kolem Střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Celkem na 6 stanovištích Vás informuje o ptácích a rybách Novomlýnských nádrží a o obnově lužní krajiny.

Vinné stezky

VINAŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA STARÁ HORA

Trasa naučné stezky je dlouhá 3.5 km začíná v Mikulově a prochází vinařskými obcemi. Na trase se nachází 11 informačních panelů, obsahujících informace o historii a současnosti pěstování vinné révy v obci Novosedli.

VINAŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA VALTICE

Okruh dlouhý 5 Km začíná na Valtickém náměstí, odkud vede přes zámecký areál, areál Valtických vinic a končí opět v historickém centru města. Na trase najdete 19 informačních panelů.

MORAVSKÁ VINNÁ STEZKA

Trasa dlouhá 290 km Vás provede po zajímavých místech Jižní Moravy. Začátek trasy je ve Znojmě a končí v Uherském Hradišti. Celkem prochází 70 vinařskými obcemi.

MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ STEZKA

Jedná se o okruh dlouhý 85 km, který začíná i končí v Mikulově. Stezka kopíruje hranice Mikulovské vinařské podoblasti. Jejíž jižní část prochází Ledniko-Valtickým areálem a severní část vede vinařským krajem pod Pálavou.

VINAŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA MIKULOV

Naučná stezka dlouhá 20 km seznamuje návštěvníky, celkem na 17 informačních panelech, s vinařskou historií kraje pod Pálavou. Začátek stezky je v Mikulově na parkovišti u Komerční banky, odkud cesta pokračuje přes Horní Věstonice a Pavlov zpět do Mikulova.


Kam dále za vínem (a soudobou architekturou)

KAPLE CESTOU

Kaple Cestou (návrh Vojtěcha Koláře z VUT v Brně), coby připomínka na kapli sv. Rocha (z dob Josefa II.), se nachází u Dolních Dunajovic.

Jmenuje příhodně, jedná se spíše o připomínky roztroušené jako fragmenty podél cestičky, které vedou až na vrchol, k pozůstatku kříže zasaženého bleskem. Jednoduché bílé vápencové bloky se v krajině důstojně vyjímají a jsou pěknou ukázkou, jak mohou drobné zásahy pomoci obnovit nebo pozvednout krásu a identitu místa. Mimochodem, vápenec je lokální.

VINAŘSTVÍ SONBERK

Co by kamenem dohodil od vodní nádrže Nové Mlýny najdete krásné vinařství Sonberk od slavného českého tvůrce, Josefa Pleskota. Sonberk je mezi architekty známý, stavba je zasazená přímo uprostřed vinohradu a vyznačuje se nevídanou v té době věcí (2008) - všechny činnosti související s tvorbou vína jsou vměstnány do jedné budovy a pod jednu velkou střechu.

GALERIE ZÁVODNÝ

Galerie od architekta Štěpána Děngeho stojí v centru Mikulova, v bývalé židovské čtvrti. Poznáte ji na první pohled, neboť novostaveb v okolí moc není. A rozhodně ne tak pěkných. Už v roce 2012 vyhrála kategorii novostaveb Grand Prix architektů a důvody jsou stále jasné. Do historické zástavby zapadá budova měřítkem a hmotovým pojetím, ztvárnění je však zřetelně soudobé. 

VINAŘSTVÍ LAHOFER

Vinařství Lahofer je doslova uprostřed vinic v obci Dobšice kousek za městem a určitě stojí za to si obejít i výrobní část. Z dálky poměrně strohá budova v klasické materiálové trojkombinaci dřevo-beton-sklo se při příchodu blíže otevírá a odhaluje efektní betonovou vlnu, která odděluje výrobní a návštěvnickou část. Mezi budovami vzniká jakýsi amfiteátr pro pořádání kulturních akcí a vystoupat můžete až na střechu. Prostor uvnitř je příjemný a víno si vychutnáte s výhledem na rostoucí sazeničky vinné révy. Návrh vypracovali architekti Chybík a Krištof.

ARCHEOPARK PAVLOV

Projekt totiž získal před třemi lety Hlavní cenu soutěže Česká cena za architekturu. Pokud o místním osídlení nevíte o moc víc, než jak vypadá Věstonická Venuše, je nejvyšší čas to napravit právě v místní expozici. Možná zajímavější je však samotná architektura, která k době lovců mamutů přímo odkazuje – výstava je v podzemních, spletitých, až skoro jeskynních prostorech, spoře osvětlených světlíky v křivolakých betonových věžích. Hned vedle navíc parkuje vyhlášený KarBar vybaven kávou, snídaní i svačinkou před další cestou.

PAMÁTNÍK BRÁNA KE SVOBODĚ

Kousek od Mikulova a hranic s Rakouskem, na frekventované cyklostezce, která dřív bývala signální silnicí pohraniční stráže, je umístěn památník Brána ke svobodě (od studia Kuba&Pilař), připomínající svými padesáti třemi cortenovými vertikálami oběti tohoto úseku železné opony mezi lety 1948 a 1989. Jednotlivá jména jsou jasně čitelná proti modré obloze nad Rakouskem, kam byl ještě nedávno zapovězen vstup a mnozí na to doplatili životem. Je dobré na to nezapomínat.


AKCE V OKOLÍ

Vinobraní

DUNAJOVICKÉ VINOBRANÍ

Obnovené tradiční vinobraní, které probíhá na náměstí. Občerstvení je formou místních specialit.Nesmí také chybět ochutnávka vín a burčák.

Více o Dunajovickém vinobraní

PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ

Pálavské vinobraní se pravidelně koná druhý zářijový víkend v Mikulově. Na milovníky vybraných kulinářských lahůdek, dobrého pití a kultury čekají tři dny bujarého veselí s rozmanitým programem.

Více o Palavském vinobraní

VALTICKÉ VINOBRANÍ

Toto tradiční nejfolklórnější vinobraní se koná za spolupráce Město Valtice s Château Valtice - Vinné sklepy Valtice, a.s., Střední vinařskou školou a Státním zámkem Valtice.

Více o Valtickém vinobraní

Otevřené sklepy

DOLNÍ DUNAJOVICE A BŘEZÍ

Přehlídka otevřených sklepů obcí Březí u Mikulova a Dolní Dunajovice. Akce se každoročně účastní většina vinařství z obou obcí. V každém vinařství bude možnost v rámci zakoupené vstupenky ochutnat minimálně 7 vzorků vín. Po oba dva dny bude zajištěna pravidelná autobusová doprava mezi obcemi

Více o události

PAVLOV

Jedenáct pavlovských vinařů se před několika lety dohodlo, že od poloviny června do začátku září bude minimálně jeden z nich držet službu a otevře vinný sklep výletníkům. Otevírací doba je odpoledne od 16.00 do 20:00, v sobotu od 10:00 do 18:00 a v neděli od 10:00 do 14:00.

Více o události

HUSTOPEČE

V průběhu letních prázdnin můžete navštívit vinné sklípky ve dvou vinařských uličkách: Na Hradbách a Vinařská. Vinařství bude mít otevřeno vždy od 18:00 do 21:00.

Více o události

DALŠÍ AKCE

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY - DOLNÍ DUNAJOVICE

Tradiční krojované hody v Dolních Dunajovicích jsou pravidelnou folklorní akcí u nás na Mikulovsku. Součástí hodů je sobotní mše svatá v kostele sv. Jiljí, obchůzka stárků po obci, průvod pro stárky a v odpoledních hodinách příchod krojovaného průvodu na taneční parket. K tanci i poslechu zahrají dechové hudby. Hody se tradičně konají koncem srpna.

HUSTOPEČSKÝ SLUNOVRAT

Probíhá v uličkách - Vinařská a Na Hradbách, kde budete moci ochutnat vína místních vinařů. Také uvidíte souboj místních vinařů v tradičním rituálu slunovratu, kde si poměří své síly. Návštěvník tak uvidí jakou sílou musí vinař oplývat, abychom si pak mohli vychutnat výsledek jeho práce. Vítězná ulička se pak bude pyšnit trofejí Slunovratu. Dále Vás magické bytosti provedou rituály slunovratu. Čeká na vás věštění, zaříkávání i tanec s lesními vílami

VALTICKÉ PODZEMÍ

Valtické podzemí je unikátní soubor podzemního dědictví historických vinných sklepů, které se daří díky aktivitám vinařů ze společnosti Vinařství Chateau Lednice postupně odhalovat, sanovat a posléze i zpřístupnit veřejnost. V podzemí probíhá řada akcí, jejich přehled najdete zde.

KAM ZA SPORTEM

TURISTIKA, CYKLISTIKA

Při putování po značených trasách a několika naučných stezkách můžete poznávat zajímavosti Pálavské přírody a úrodných vinic. Mikulovský region je propleten velkým množstvím značených cyklotras, které Vás zavedou k těm nejatraktivnějším turistickým cílům a jsou bezpečně sjízdné i pro nejmenší cyklisty.

VODNÍ SPORTY

Ti, kterým na toulkách krajinou bude příliš horko, mohou využít kombinaci sportu a vody. Vodní sporty jsou zejména soustředěny okolo vodní nádrže Nové Mlýny. Tato soustava tří přehradních nádrží byla postavena v 70. letech 20. století, aby zamezila každoročním záplavám.

WAKE PARK MERKUR

Wakeboarding si zde můžete zkusit od dubna do října, přičemž od června do srpna každý den. Pro ty kteří tento sport ještě nikdy nezkusili, je možnost si zaplatit lekci s trenérem.

Wake Merkur

WINDSURFING F4, PASOHKLÁVKY

Pokud si chcete na vodě užít trochu více adrenalinu, je pro Vás tato škola windsurfingu a kiteboardingu ideální. V areálu také najdete minigolf, tenisový kurt, beach volleyball či sportovní trampolíny.

Škola windsurfingu

YC DYJE PAVLOV

Yacht club Dyje najdete u Dolní (Novomlýnské) nádrže. Můžete se zde vyzkoušet windsurfing, jachting či kitesurfing. K dispozici jsou půjčovny sportovních potřeb se šlapadly a katamarány.

Yacht club


OSVĚŽENÍ V LOMU U MARIÁNSKÉHO MLÝNA

Zatopený lom se nachází v podstatě hned za Svatým kopečkem, kde se ještě před pár lety těžil vápenec. V lomu je kvůli ochraně přírody omezena kapacita na sto osob a zavedeno vstupné.