Pěší výlety

27.03.2024

Procházka ke zřícenině Sirotčí hrádek je 1,9km dlouhá trasa, kterou zvládnou i ti nejmenší. Trasa vede od autobusové zastávky Klentnice, u rybníka (v těsné blízkosti je i parkoviště). Vydáte se po zelené směrem na Sirotčí hrad - sedlo a ze sedla vás ke zřícenině dovede pak žlutá turistická trasa - viz mapa výše. Pokud by trasa pro vás nebyla dost dlouhá, můžete si výlet i prodloužit a cestou zpátky udělat okruh kolem Tabulové hory! 

Děvín je s 550 m.n.m. nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů a zároveň národní přírodní rezervací a jádrovým územím CHKO Pálava a BR Dolní Morava. Vápencový vrchol Děvín je spolu se zříceninou hradu Děvičky dominantou Pálavy a celé Dolní Moravy. Výše vyznačená trasa je dlouhá 6,3km, ale můžete si ji i prodloužit, nebo zkrátit podle potřeby. Druhou variantou je začít okruh v Pavlově a jít po zeleném turistickém značení až na vrchol.

Zároveň tudy vede i naučná stezka Děvín o celkové délce 11km a 15 zastaveních. Informuje například o fauně a flóře Pálavy o její geologické stavbě, hostrii krajiny nebo péči o chráněná území.

Naučná stezka Věstonická nádrž vede kolem Střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Celkem na 6 stanovištích Vás informuje o ptácích a rybách Novomlýnských nádrží a o obnově lužní krajiny. Trasa je dlouhá celkem 12km.

Vinařská naučná stezka Valtice je okruh dlouhý 5,8km a začíná na Valtickém náměstí, odkud vede přes zámecký areál, areál Valtických vinic a končí opět v historickém centru města. Na trase najdete 19 informačních panelů.

Výlet v okolí Dolních Dunajovic

Pokud byste rádi poznali bezprostřední okolí Dolních Dunajovic, vyražte na procházku do národní přírodní památky Dunajovické kopce po naučné stezce Dunajovické kopce. Trasu naleznete zde. Z nejvyššího vrcholu Dunajovických kopců, z Velké Slunečné (286m), je i jedinečný pohled na protější panoráma Pálavy. Na několika ostrůvcích mezi vinohrady je zachována vzácná stepní vegetace s mandloní nízkou, katránem tatarským, třemdavou bílou a kosatcem nízkým. Hnízdiště řady druhů zpěvného ptactva. Území o rozloze 107 ha je národní přírodní památkou.

Trasa naučné stezky Dunajovické kopce vede i před Růžovou horu (282m), která leží na protáhlém hřebeni Dunajovických vrchů. Upozorní na něj již z dálky dominantní topol černý, který se vypíná na jeho vrcholu. Odtud se otevírá jedinečný rozhled po širokém okolí. Nejzajímavější pohled je východním směrem na dominantní hřeben Pavlovských vrchů s výraznými vyvýšeninami Děvína s Kotlem a Stolové hory. K severu se otevírá pohled na další pokračování hlavního hřebene a za ním v dáli se třpytící hladina Novomlýnských nádrží. Při pohledu k jihu se v popředí zvedá pyramidovitý vrchol Velké Slunečné, za ní vystupující Liščí kopec a mezi nimi se pak objevuje mikulovský zámek se Svatým kopečkem.