Za památkami

27.03.2024

Zřícenina Sirotčí hrádek

Sirotčí hrádek v Pavlovských vrších je zřícenina gotického hradu, který nechali vystavět ve 13. století Wehingenové. Podle rodu Wehingenů, respektive podle jejich rodové větve Sirotků, která se sem přestěhovala z Rakous, získal hrad své jméno. Hrad v minulosti patřil dalším významným rodům, jako jsou Lichtenštejnové či Ditrichštejnové, od 16. století byl ovšem opuštěn a zpustl. Od roku 1958 je zřícenina chráněnou kulturní památkou. Zřícenina je veřejnosti volně přístupná po celý rok.


Zřícenina hradu Děvičky

Zřícenina gotického hradu Děvičky (nebo také Dívčí hrady) je dominantou Pálavských vrchů. Nachází se na příkré, ze tří stran nepřístupné skále v chráněné krajinné oblasti a přírodní rezervaci. Hrad byl založen roku 1222 a sloužil k ochraně zemské obchodní cesty. Z dochované mohutné zříceniny se nabízí krásný výhled do celého okolí z otvorů po oknech a střílnách. Své jméno hrad získal podle pověsti, podle které jsou tři skalní útesy před hradem ve skutečnosti zkamenělými dívkami. O jejich původu se tradují mnohé příběhy, ovšem zajedno jsou v tom, že za tiché noci je možné zaslechnout z těchto kamenů tichý nářek.

Tomáš Tuček. Zřícenina hradu Děvičky. In: mapy.cz

Mikulov

Město Mikulov se nachází necelých 8km od penzionu a je zde hned několik zajímavých památek, které stojí za návštěvu.

Zámek Mikulov

Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. O historii a zajímavostech si můžete počíst na stránkách města Mikulov zde.

Naleznete tam i informaci o otevírací době a vstupné.

Zřícenina Kozí hrádek

Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala vhodným volně přístupným odpočinkovým centrem. Něco málo o historii si můžete počíst na stránkách města Mikulov, kde současně naleznete i informace o vstupném a otevírací době.

Jana Sůvová. Zřícenina Kozí Hrádek. In: mapy.cz

Svatý kopeček

Svatý kopeček je významným poutním místem na kopci přímo nad historickým centrem Mikulova. Na jeho vrcholu se nachází kaple svatého Šebestiána, zvonice a kaple Božího hrobu, doplněné kapličkami křížové cesty. Z jeho vrcholu, stejně jako z křížové cesty, která na něj vede, se otevírají krásné výhledy na město i do okolní krajiny. 

O Svatém kopečku si můžete více počíst na stránkách města Mikulov, včetně info o naučné stezce Svatý kopeček. Jedná se o trasu 3,5km dlouhou s převýšením 142m, takže je vhodná i pro ty nejmenší.

In: https://www.regiontourist.cz/co-podniknout/svaty-kopecek-u-mikulova-je-magicke-misto/

Pokud se chystáte navštívit Mikulov a hledáte více tipů, zavítejte přímo na stránky města Mikulov - zde